INÉ SLUŽBY

Doprava dodávkovými autami

1 EUR / km / do 100kg

Sťahovacie služby BA

Pracovník - k dispozícii výťah

10 EUR / hod

Pracovník - bez výťahu

20 EUR / hod

Skladovacie priestory

Zarátava sa každý začatý deň

1 EUR / m3 / deň

CENY NEZAHŔŇAJÚ DPH