Na dosiahnutie klimaticky neutrálneho výrobného procesu je potrebné kompenzovať emisie CO2 v celom výrobnom reťazci. LEICHT to dosahuje implementáciou niekoľkých vlastných opatrení, ako aj podporou medzinárodných projektov na podporu výroby energie, ktorá je neutrálna z hľadiska klímy.

| Certifikácia v súlade s pokynmi na ochranu klímy DGM (Nemecká asociácia kvalitného nábytku) |

Od roku 2018 sa viac ako 80% spotrebovanej elektrickej energie vyrába z obnoviteľných zdrojov. Kompenzácia CO2: 4 410 ton. Cieľ do konca roku 2020: 100%.

Podporou opätovného zalesňovania v európskych lesoch prispievame k zlepšovaniu klímy.

Podporou veterných turbín v Európe prispievame kU klimatickej neutralite. Kompenzácia CO2: 1 250 ton.

Klimaticky neutrálna vykurovacia energia sa vyrába spaľovaním drevného odpadu neutrálneho na CO2, ktorý je výsledkom výrobného procesu.

Minimalizujeme utesňovanie prírodných oblastí počas stavebných opatrení v starých a nových budovách. Používajú sa ako priesakové oblasti alebo kvitnúce lúky.

Podporou systémov slnečnej energie mimo Európy prispievame ku klimatickej neutralite. Kompenzácia CO2: 1 250 ton.