Kvalitný návrh vám vo veľkej miere pomôže predísť mnohým pochybeniam a komplikáciám pri finálnej realizácii.

Vždy budeme vychádzať z vašej predstavy a vašich požiadaviek. Navrhneme vám najvhodnejšie konštrukčné riešenie, pripravíme komplexný návrh. Následne vám vypracujeme vizualizácie. Vybraný variant ďalej upravíme podľa vašich pripomienok a celý projekt sfinalizujeme a pripravíme na realizáciu. Je veľmi dôležite uvedomiť si to, že chcete vytvoriť, alebo pretvoriť váš životný priestor, priestor kde trávite veľa času vy sami, alebo so svojou rodinou. Je to priestor, kde by ste sa mali cítiť príjemne a nemalo by vás v ňom nič rušiť.

Nebojte sa nám preto predostrieť aj vaše najtajnejšie túžby, možno na prvý pohľad extrémne, alebo netradičné požiadavky. Počas celého procesu - od návrhov dispozícii, zhodnotenia možností, prípravy výkresovej dokumentácie, cez zameranie reálneho priestoru, návrhov riešení, vizualizácii, cenovej ponuky, prípravy zmluvy, až po realizáciu sa budeme snažiť vyjsť v ústrety vašim požiadavkám a predstavám. Správne nastavené vlastné očakávania skĺbené s možnosťami, ktoré vám ukážeme a ktoré sú dôležité pre vyústenie do výsledku, s ktorým budete na konci spokojní s celou vašou rodinou.

Priebeh realizácie

Návrh kuchyne, kúpeľne alebo interiéru je najdôležitejšia fáza celého procesu. Je veľmi dôležité nepodceniť ju, či už sa jedná o návrh nového priestoru, alebo o rekonštrukciu.

1

Pripravíme ideový návrh

Na základe vašich predstáv pripravíme možné riešenia pre jednotlivé miestnosti tak, aby spolu tvorili jeden celok v rámci celého obytného priestoru. Zohľadníme možnosti dispozičných riešení a navrhneme to, ktoré má najväčší zmysel.

2

Vypracujeme vizualizácie

Vizualizácia v 3D foto kvalite je pre každého klienta veľmi dobrou pomôckou, ako si jednotlivé miestnosti predstaviť a vidieť, ako sú farebne zladené, aké priestory na prechod zostávajú v jednotlivých častiach, ako pôsobí navrhované osvetlenie a tiež aký konečný pocit z priestoru máte.

3

Výber variantu

Spoločne si prejdeme navrhované riešenia, čo v nich sa Vám páči a čo by ste chceli zmeniť. Prejdeme si navrhované zmeny a objasníme vám, aký dosah budú mať v celkovom kontexte na navrhovaný interiér.

4

Zapracovanie pripomienok

V tejto fáze sa zapracujú pripomienky, upravia súvisiace zostavy a vybrané riešenia sa za pracujú do finálnej verzie, ktorá slúži ako podklad pre spracovanie výkresov a prípravu rozpočtov pre realizáciu a dodanie zariadení.

5

Príprava projektu na realizáciu

Jednotlivý projektanti spracujú výkresy vodoinštalácii, elektroinštalácii, kúrenia a nábytkových zostav tak pre potreby realizácie.

6

Odovzdanie projektu

Finálny projekt následne prebehne poslednou kontrolou a je pripravený na realizáciu.