Kvalitný návrh vám vo veľkej miere pomôže predísť mnohým komplikáciám pri finálnej realizácii.

Vždy budeme vychádzať z vašej predstavy a vašich požiadaviek. Navrhneme vám najvhodnejšie konštrukčné riešenie, pripravíme ideový návrh. Následne vám vypracujeme vizualizácie. Vybraný variant ďalej upravíme podľa vašich pripomienok a celý projekt pripravíme na realizáciu. Je veľmi dôležite uvedomiť si to, že chcete vytvoriť, alebo pretvoriť váš životný priestor, priestor kde trávite veľa času vy sami, alebo so svojou rodinou. Je to priestor, kde by ste sa mali cítiť príjemne a nemalo by vás nič rušiť.

Nebojte sa preto predostrieť nám aj vaše najtajnešie túžby, možno na prvý pohľad extrémne, alebo netradičné požiadavky. Počas celého procesu - od vyhodnotenia stavebných a projektových výkresov, cez zameranie reálneho priestoru, prvotných konzultácií, vizualizácií a návrhov, cenovej ponuky, prípravy zmluvy, až po realizáciu sa budeme snažiť výjsť v ústrety vašim predstavám.

Priebeh realizácie

Návrh kuchyne, kúpeľne alebo interiéru je najdôležitejšia fáza celého procesu. Je veľmi dôležité nepodceniť ju, či už sa jedná o návrh nového priestoru, alebo len o rekonštrukciu.

1

Pripravíme ideový návrh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

2

Vypracujeme vizualizácie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

3

Výber variantu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

4

Zapracovanie pripomienok

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

5

Príprava projektu na realizáciu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

6

Odovzdanie projektu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.